Effecten

De effecten van Salvia divinorum zijn niet te vergelijken met die van andere psychoactieve substanties. Afhankelijk van lichaamsgewicht, gevoeligheid, dosis, gebruikswijze en de sterkte van de gebruikte salvia, kunnen de effecten variëren van subtiel tot extreem heftig. Salvia is op geen enkele wijze een partydrug. In tegendeel: mensen die onder invloed zijn van salvia zijn meestal in zichzelf gekeerd en hebben een hele persoonlijke, hallucinogene ervaring.

Hoewel het waar is dat salvinorin opioide receptoren in de hersenen activeert, moeten we onderscheid maken tussen de mu-opioide receptor (die geactiveerd wordt door verdovende middelen zoals hero´ne) en de kappa(1)-opioide receptor (die geactiveerd wordt door salvinorin). Drugs die inwerken op de mu-opioide receptor kalmeren, verdoven, en maken euforisch, maar drugs die op de kappa(1)-opioide receptor inwerken veroorzaken hallucinogene, maar vaak onprettige (zelfs dysforische) effecten. Dit verklaart waarom zoveel mensen de salvia ervaring als onprettig ervaren vergeleken met de tryptamine psychedelica (zoals psilocybine, DMT en LSD), die andere receptoren in de hersenen activeren.

Volgens een aantal mensen worden de effecten sterker nadat ze het een aantal keer hadden gebruikt. Sommigen worden steeds gevoeliger voor salvia en zullen een steeds hoger tripniveau bereiken. Anderen daarentegen zeggen dat hun ervaring naar een aantal keren minder hevig werd. Een aantal mensen schijnt redelijk weinig gevoelig te zijn voor salvinorine. De meeste van hen zullen wel effecten voelen bij een verhoging van de dosis, maar een minderheid merkt zelfs dan weinig tot niets.

Als je voor het eerst salvia gebruikt, is het verstandig een kleine dosis te nemen om je gevoeligheid te testen. De effecten kunnen namelijk erg overweldigend zijn. Zorg er altijd voor dat er een sitter bij is. Lees meer hier over in de waarschuwingen.

De duur van een salviatrip kan sterk variëren afhankelijk van de manier van gebruiken en de dosis. Bij roken is de trip over het algemeen kort: de effecten zijn na enkele minuten voelbaar en bereiken hun piek na 5 à 25 minuten. Daarna verdwijnen ze vrij snel, hoewel je misschien nog enkele uren een licht gevoel houdt. Bij oraal gebruik komen de effecten langzamer op, maar duren ze ook langer. Toch verdwijnen ook dan bij de meeste mensen de effecten na 60 tot 120 minuten.

Salvia wordt vaak in dezelfde groep geschaard als andere hallucinogene, psychoactieve stoffen, maar de effecten van salvia zijn uniek. Soms wordt salvia ook aangeprezen als een legale cannabisvervanger, hoewel de effecten op geen enkele wijze op elkaar lijken. Tijdens een trip kunnen je in verschillende toestanden terechtkomen: 2-dimensionale hallucinaties, lichaamsuittreding, tijdreizen, het zich op meerdere plaatsen tegelijk bevinden en lachbuien. Op zijn website www.egodeath.com beschrijft Michael Hoffman wat hij beschouwt als de religieuze effecten van Salvia Divinorum. Erowid geeft in haar Salvia FAQ de volgende lijst van effecten die door gebruikers worden gemeld:

De bekende salviaexpert Daniel Siebert beschrijft de hevigheid van een salviatrip aan de hand van niveaus. Zijn S-A-L-V-I-A tripschaal bestaat uit zes stappen:

Lees de volledige S-A-L-V-I-A tripschaal hier (Engels).

Wanneer salviabladeren of -extract gerookt of gekauwd worden, is het voor de meeste personen mogelijk om niveau 5 te bereiken. In dat geval is het niet nodig om te experimenteren met sterkere gebruiksmethoden. Als je weinig of niets voelt, kan je proberen de dosis langzaamaan te verhogen en eventueel te experimenteren met een combinatie van kauwen en roken. Gebruik sterkere vormen van salvia of pure salvinorine alleen als je voldoende ervaring hebt en goed weet hoe gevoelig je bent.

Lees hier een aantal tripreports van andere salviagebruikers.